Обращайтесь:

Адреса:

Україна, м. Черкаси, 18000,
вул. Байди Вишневецького, 37, офіс 512

Тел./факс:

+38 (0472) 544-834
+38 (0472) 540-111

+380 974503132

E-mail:                                                                                                              p333309@gmail.com                                                                                                         p333309@meta.ua

Послуги


Наші послуги орієнтовані на конкретне підприємство, надаються оперативно та в зручний для Вас час. Ми ретельно контролюємо якість наданих нами послуг та намагаємося бути передбачуваними та надійними партнерами в бізнесі.

Послуги нашої фірми включають:

1. Послуги у сфері аудиту
1.1. Завдання з надання впевненості.
1.1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
1.1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
1.1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:
-  оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
-  оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
-  оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
-  оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
-  оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового господарського та ін.);
-  оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
-  оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
-  здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
-  перевірка прогнозної фінансової інформації;

1.2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг.
1.2.1. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.
1.2.2. Завдання з підготовки фінансової інформації.


2. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, визначені Законом України "Про аудиторську діяльність"
2.1. Ведення бухгалтерського обліку.
2.2. Складання фінансових звітів.
2.3. Відновлення бухгалтерського обліку.
2.4. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
-  обрання облікової політики;
-  встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
-  організація бухгалтерського обліку;
-  консолідація фінансової звітності;
-  трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
-  інші види консультацій з питань обліку та звітності.
2.5. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.
2.6. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
2.7. Складання податкових декларацій та звітів.
2.8. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.
2.9. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
-  правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;
-  організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
-  інформаційного забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
-  управління грошовими потоками, інвестиційної політики.
2.10. Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).
2.11. Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.
2.12. Інші види професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

Завдячуючи досвіду наших працівників, ми допоможемо Вам у вирішенні найскладніших питань, адже за плечима наших спеціалістів проведення перевірок на підприємствах, що належать до різних галузей економіки.

Вартість надання аудиторських послуг визначається відповідно до фактичних витрат часу на проведення аудиту та залежить від кваліфікації фахівця. Для того щоб визначити обсяг та вартість аудиторських і супутніх послуг, в наданні яких Ви зацікавлені, зателефонуйте, будь-ласка, нашим фахівцям за тел. 0472 320 257; 320 356 або надішліть запит по e-mail: p333309@meta.ua і з Вами зв’яжуться протягом одного робочого дня.

Вартість необхідних Вам аудиторських послуг буде визначено як тільки фахівець нашої компанії отримає необхідну інформацію щодо господарської діяльності майбутнього об’єкту перевірки та визначиться з обсягом робіт. Дана інформація може бути надана Вами шляхом заповнення тематичної анкети або з’ясована під час проведення ділової зустрічі.