Обращайтесь:

Адреса:

Україна, м. Черкаси, 18000,
вул. Байди Вишневецького, 37, офіс 512

Тел./факс:

+38 (0472) 544-834
+38 (0472) 540-111

+380 974503132

E-mail:                                                                                                              p333309@gmail.com                                                                                                         p333309@meta.ua

Завдання з надання впевненості


Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Навіщо проводити аудит?

Оскільки дані бухгалтерської звітності використовуються для прийняття рішення різними категоріями користувачів (засновники і партнери, інвестори, кредитори, державні органи і комерційні структури, і т.д.) то у багатьох випадках ці дані вимагають спеціального підтвердження їх достовірності – аудиторського звіту (висновку).

Що ви отримаєте в результаті виконання аудиторською фірмою завданнь з надання впевненості ?

Оскільки завдання з надання впевненості  можуть бути різноманітними, то й результат перевірки може мати різноманітні форми представлення. Однак, при будь-якому виді завдання , Замовник одержить письмовий звіт про результати виконання завдання.

за підсумками  аудиту фінансової звітності Замовник отримає Аудиторський звіт (висновок) з висловленням думки аудитора щодо відповідності фінансової звітності.

Гарантії аудиту

Незалежний професійний аудит не дає 100 % гарантій виявлення відсутності помилок в бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Також аудит не замінює державного контролю достовірності фінансової звітності, що здійснюється уповноваженими органами державної влади, однак, аудит дозволяє суттєво знизити негативні наслідки податкових перевірок та в результаті зекономити кошти підприємства.. Ми гарантуємо дотримання конфіденційності при отриманні й обробці інформації про Замовника.